Äntligen jordgubbar, men varifrån kommer de?

Midsommar närmar sig och försäljningen av jordgubbar är i full gång! Konsumenterna har rätt att veta varifrån jordgubbar och andra frukt och grönsaker kommer, därför kontrollerar Jordbruksverket att märkningen vid försäljningsställena är korrekt.

– Konsumenten ska kunna veta varifrån jordgubbarna som säljs kommer. Det är viktigt att det tydligt framgår ursprungsland vid försäljningsstället, säger Christoffer Leijonwirth på Jordbruksverket.

God tillgång på svenska jordgubbar
Vädret under våren har varit bra för tillväxten av svenska frilandsodlade jordgubbar och tillgången på svenska bär förväntas att vara god de kommande veckorna. Exakt hur säsongen kommer att se ut längre fram är svårt att förutsäga eftersom tillgången styrs av vädret. Vi kontrollerar så att jordgubbarnas ursprungsland och kvalitetsklass tydligt framgår vid försäljningsstället. Kontrollerna sker i detaljhandelsledet inklusive torg och vid vägkanter.

– Vi får en del tips från uppmärksamma konsumenter som misstänker att jordgubbar är felmärkta eller som stött på jordgubbar utan märkning. Alla tips uppskattas och de kan vara till stor hjälp i arbetet med kontrollerna, säger Christoffer Leijonwirth.

Det går såklart bra att sälja jordgubbar från alla länder, bara de är tydligt märkta med klass och ursprungsland. Konsumenten ska enkelt kunna se varifrån jordgubbarna kommer. Förutom svenska jordgubbar kommer många jordgubbar som säljs från länder som Spanien, Belgien, Nederländerna och Tyskland.

Analys visar om jordgubbarna är från Sverige
Om jordgubbarnas ursprung inte framgår eller om fusk misstänkts kan Jordbruksverket skicka bären på analys. I analysen mäts innehåll av vissa isotoper (varianter av ett grundämne) och jämförs med referensprover från svenskodlade jordgubbar. Resultatet visar om bären är odlade i Sverige eller inte.

– Att kunna skicka prover på analys för ursprungsbestämning är ett viktigt verktyg för oss i kontrollarbetet. Vår uppfattning är att våra kontroller och de tips som vi fått in gör att risken för fusk minskat de senaste åren, avslutar Christoffer Leijonwirth.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.