Ha koll på elpriset och sänk dina matlagningskostnader

Vid flytt och i din vardag har du mycket att vinna på att jämföra elavtal då elbolagen verkar inom en bransch som har hög konkurrens och där det därmed skapas riktigt fina elpriser för dig som är aktiv. Få därmed mer pengar över till att lägga på schyssta recept och mat på den här sidan. Detta resulterar i att elpriserna oftast är lägre via tjänster som jämför elavtal då elbolagen har kampanjer på sina rörliga elavtal. Du kan ju testa att jämföra med elpriset som de har på sin egna hemsida och då ser du att elpriset ofta är lägre i jämförelsetjänsten.

Undvik anvisade elavtal

Tyvärr är det en betydande del av svenskarna som bara flyttar in och tar det elbolaget man blir tilldelade. Elnätsleverantören har ett ansvar mot att se till så det finns faktisk el som levereras till din lägenhet. Det är därmed vid varje flytt som du gör i livet väldigt viktigt att du är aktiv och senast 14 dagar innan flytt skriver på ett nytt elavtal via tjänster som Elbyte. Hamnar du på ett anvisat elavtal så kommer du få ett extra högt elpris vilket genererar förluster som kan vara i nivåer av 1000-tals kronor om du flyttar in i ett hus med mycket elförbrukning. Bara när du lagar mat så förbrukar du väldigt mycket mer el om du har en gammal spis gentemot en ny energisnål. Tänk på att köra lägre värme i stekpannan när du steker vilket också skapar mat som inte är bränd. 

Just nu är top tre billigast elbolagen följande inom elområde 3 som täcker in Stockholm, Göteborg, Örebro, Norrköping, Jönköping etc de följande.

1. Cheap Energy 55.38 öre/kWh (total årlig kostnad 2215 SEK) kampanjpris 12 månader

2. Dogood El 71,95 öre/kWh (total årlig kostnad 2878 SEK) standard rörligt elpris

3. Lumo Energi 80,81 öre/kWh (total årlig kostnad 3232 SEK) kampanjpris 12 månader

Om vi jämför med elområde 4 som mestadels är Skåne så ser situationen ut enligt följande:

1. Cheap Energy 68.08 öre/kWh (total årlig kostnad 2723 SEK) kampanjpris 12 månader

2. Dogood El 84.65 öre/kWh (total årlig kostnad 3386 SEK) standard rörligt elpris

3. Lumo Energi 93,7 öre/kWh (total årlig kostnad 3748 SEK) kampanjpris 12 månader

Vi har i ovan exempel utgått ifrån en lägenhet som årligen förbrukar 4000 kWh och som vill ha ett rörligt elavtal. Skillnaderna i elpris har att göra med att det i elområde 3 produceras mer el och att elnätet är begränsat så att det inte går att skicka el över längre avstånd och mellan områdena i någon större utsträckning. I så fall hade vi kunnat nyttja all vattenkraft i norr på ett bättre sätt för att få ett jämnare elpris för hela Sverige. Just nu

Välja fast eller rörligt elavtal

Detta är helt beroendes på i vilken situation som du som privatperson befinner dig och vilken stabilitet du söker. Om vi ser till åren som gått sedan elmarknaden avreglerades 1996 så har det varit bäst att köra rörligt elavtal som följer elbörsen Nord Pool. Anledningen kan vara att fasta elavtal har ett extra belopp från start under sommarperioden då elbolagen måste täcka in för att du tecknar till ett lägre elpris än vad som kommer att komma under vinterperioden.

Schysst elhandel

Något som blivit ett större fokus de senaste åren är att det kommit nya förslag för att belysa elbolag som uppfyller större krav än bara de som är inkluderade via elbranschens allmänna villkor. Schysst elhandel ställer bland annat stora krav på god kundservice och schyssta avtalsvillkor som är mer ingående. Detta är något inte alla elbolag har möjlighet att uppfylla men de kanske kan erbjuda billigare elpris istället.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.