Mathem har problem med att hålla kylan – tar bilar ur bruk

Alla har väl satt Mathems-bilarna surra runt, nu visar det sig att vissa av bilarna hade temperaturer långt över riktlinjerna.

På det stora hela har det enligt Mathem rört en väldigt liten del av fordonsflottan, totalt sju av deras 242 kylbilar har haft “oacceptabla temperaturer”. Den högsta uppmätta bilen hade en lufttemperatur på 17 grader, enligt ett pressmeddelande.

Mathem har själv publicerat data för deras bilar och enligt Mathem såg datan ut som följande i början av oktober:

Data för kylbilarnas temperaturer 1-10 oktober:
Antalet bilar: 242
Tidsperiod: körtid på 5-8 timmar per dag
Mål: genomsnittlig temperatur på 4 grader
Mätpunkt: temperaturen högst upp på insidan av kylflaket
Medeltemperaturen i alla enskilda bilar: 2-6 grader
Genomsnittlig temperatur för samtliga bilar: 4,2 grader
Högsta medelvärde: 8,8 grader
Högsta lufttemperatur: 17 grader
Lägsta medelvärde: 2,0 grader

Fynden resulterar i följande åtgärder:

  • Testerna med kylgardiner behöver utökas.
  • Dagens 28 elstolpar som idag ger förkyla behöver utökas kraftigt till nästa sommar.
  • Bilarna kan också behöva målas om till ljusare färger för att bättre reflektera sommarens solstrålar.
  • Äldre bilar (modell 2011) uppvisar sämre resultat än nyare bilar (modell 2016). Det gör att servicen av äldre bilars kylaggregat behöver utökas.
  • Datorstödet till planeringen av rutterna behöver utökas. Dagens datorstöd har sänkt den genomsnittliga körningen till 14 minuter mellan stoppen.
  • Mer datorstöd för att effektivisera packningen med syftet att bildörrarnas öppettid (idag 80 sek/stopp) kan förkortas ytterligare.
  • En felkälla kan vara mätmetoden av temperaturerna. Dagens manuella mätningar behöver ersättas av automatiska mätningar för att bättre följa variationen och hitta mer exakta felkällor.

Mögel, skräp och kiss i bilarna

Dessutom så rapporterar Breakit om ett avslöjande där vissa bilar har haft problem med mögel och smuts. Dessutom så ska en anställd ha kissat i en, sannolikt tom låda, eftersom hen inte haft tillgång till toalett på rutten.

Mathem är en av Sveriges största aktörer och omsätter cirka en miljard kronor. De har fått en hel del kritik på sistone och vissa av sakerna verkar helt klart märkliga. De tycks dock ta problem på allvar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.